Friluftsliv

Stranda vgs ligg midt i smørauget for friluftsliv, med både tindar, vidder, storhavet og fjordane innanfor ganske kort reiseavstand. Nettopp derfor legg vi til rette for at alle elevar får høve til å vere med på ulike friluftslivaktivitetar. Friluftsliv har tradisjonelt vore ein del av måten å leve på i Noreg, og er ein sentral del av den nasjonale kulturen vår. Denne kulturen er det viktig for oss å gi elevane smakebitar av.