Tilsette

Leiinga 
Hjortdal Jon
rektor
jon.hjortdal@mrfylke.no
71 28 19 01 / 907 79 445
Muren Brynjar
ass. rektor
brynjar.muren@mrfylke.no
71 28 19 02 / 97 10 16 30
Lersveen Tove
undervisningsleiar
tove.lersveen@mrfylke.no
71 28 19 03 / 932 87 787
  
Driftspersonale 
Langelo Rigmor Silden
konsulent
rigmor.silden.langelo@mrfylke.no
71 28 19 00 / 416 32 912
Kjølås Torfinn Helge
vaktmeister
torfinn.kjolas@mrfylke.no
473 37 922
Razai Golala
kantinedrift
485 56 099
  
Undervisningspersonale 
Alnes Per Johan
restaurant- og matfag og naturfag
per.johan.alnes@mrfylke.no
957 45 380
Andreassen Monica
norsk og engelsk
monica.andreassen@mrfylke.no
960 18 505
Berge Bjørn Egil
realfag
bjorn.egil.berge@mrfylke.no
952 24 914
Drabløs Bjørn-Inge
idrettsfag og matematikk 
bjorn.inge.drablos@mrfylke.no
926 22 935
Ekornåsvåg Mari Ann
Helse- og oppvekstfag
mari.ann.ekornasvag@mrfylke.no
477 59 844
Fauske Hilde
realfag og engelsk 
hilde.fauske@mrfylke.no
926 28 788
Halsen Torgeir,
engelsk og idrettsfag 
torgeir.halsen@mrfylke.no
975 83 636 
Hjellegjerde Ole Bjørn
entreprenørskap, engelsk og samfunnsfag
ole.bjorn.hjellegjerde@mrfylke.no
932 58 326
Kaland Ragnhild Holtan
engelsk, fransk og tysk | rådgjevar
ragnhild.kaland@mrfylke.no
926 23 972
Kvam Gunhild
realfag 
gunhild.kvam@mrfylke.no
481 30 271
Melseth Maria Røisland
norsk og samfunnsfag
maria.roysland.melseth@mrfylke.no
918 90 464
Nilsen Eivind
idrettsfag og religion 
eivind.nilsen@mrfylke.no
908 61 805
Payling Gry Bakke
idrettsfag og engelsk
gry.bakke.payling@mrfylke.no
949 81 558
Remme Elin Grønningsæter
norsk og historie
elin.gronningseter.remme@mrfylke.no
976 26 329 
Slettebak Knut Olav
restaurant- og matfag
knut.olav.slettebak@mrfylke.no
906 80 150
Støverstein Gunn Sæther
ungdomsarbeidar/elevassistent
gunn.sether.stoverstein@mrfylke.no
938 18 220
Sævik Inger-Marthe
helse- og oppvekstfag
inger-marthe.sevik@mrfylke.no
404 72 282
Tandstad Vegard Riksheim
historie, samfunnsfag og religion
vegard.riksheim.tandstad@mrfylke.no
416 01 162
Westerås Jan Erik
idrettsfag og trenar langrenn
jan.erik.westeras@mrfylke.no
907 60 268
Wollen Ellen Beate
spansk
ellen.beate.wollen@mrfylke.no
404 55 667
Øie Lisbeth
elevassistent
lisbeth.oie@mrfylke.no
959 58 253
Øvrebust Pål Bjørn
idrettsfag og trenar langrenn
pal.bjorn.ovrebust@mrfylke.no
456 67 740
Aasen Eva Sonja
engelsk, spansk og tysk
eva.sonja.aasen@mrfylke.no
917 42 388