Foreldremøte

Foredrag med Samuel Massie torsdag 04.11.2021 kl. 19.00

Kvar: Storfjord Kulturhus

Arrangør: Aksjonsveka mot rus

Kven: Alle føresette, fagpersonar og andre interesserte

Kva: «Korleis det er å vere ungdom». Les meir i invitasjonen som ligg i dokumentlista nedanfor.

Foredrag med Annabell Stefanussen torsdag 28.10.2021 kl. 18.00

Kvar: Amfiet på Stranda ungdomsskule

Arrangør: Stranda kommune

Kven: Alle føresette til elevar i 5.-10. klasse og til elevar på vidaregåande skule

Kva: Foredraget handlar om “Fredsarbeid i heimen”. Les meir i invitasjonen som ligg i dokumentlista nedanfor.

Foreldremøte i Vg1 og Vg2 torsdag 2. september kl. 18.00-19.30

Vi inviterer til klassevise informasjonsmøte for foreldre i Vg1 og Vg2 torsdag 2. september kl. 18.00-19.30.

I møtet vil vi informere om skulen og skulesamfunnet, om innhaldet i opplæringa, om rutinar og reglar og om dykkar medverking som foreldre.

De vil finne informasjon om rom for dei ulike klassene i inngangshallen.

Dokumenter