Skuleruta

Haust 2022
AugustFørste skoledag: måndag 22. august
September 
OktoberHaustferie veke 41: måndag 10. – fredag 14. oktober
November 
DesemberSiste skoledag før jul: onsdag 21. desember
Vår 2023
JanuarFørste skoledag etter jul: tysdag 3. januar
FebruarVinterferie veke 8: måndag 20. - fredag 24. februar
Mars 
April

Påskeferie: måndag 3. april – måndag 10. april

Første skoledag etter påske: tysdag 11. april

MaiElevfri dag: fredag 19. mai 
NB - fredag 19 mai er det eksamen i norsk sidemål (vg3) og førebuingsdag for norsk kort botid (vg3)
JuniSiste skoledag før sommarferie torsdag 22. juni

 

Haust 2023
AugustFørste skoledag: måndag 21. august
September 
OktoberHaustferie veke 41: måndag 9. – fredag 13. oktober
November 
DesemberSiste skoledag før jul: onsdag 20. desember
Vår 2024
JanuarFørste skoledag etter jul: onsdag 3. januar
FebruarVinterferie veke 8, måndag 19. – fredag 23. februar
MarsPåskeferie: måndag 25. mars – måndag 1. april
AprilFørste skoledag etter påske: tysdag 2. april
MaiElevfri dag: fredag 10. mai
JuniSiste skoledag: fredag 21. juni

 

Haust 2024
AugustFørste skoledag: måndag 19. august
September 
OktoberHaustferie veke 41: måndag 7. – fredag 11. oktober
November 
DesemberSiste skoledag før jul: fredag 20. desember
Vår 2025
JanuarFørste skoledag etter jul: måndag 6. januar
FebruarVinterferie veke 8, måndag 17. – fredag 21. februar
Mars 
April

Påskeferie: måndag 14. - måndag 21. april

Første skoledag etter påske: tysdag 22. april

MaiElevfri dag: fredag 30. mai
JuniSiste skoledag: fredag 20. juni