Korona

Oppdatering 14.01.2022

Frå måndag 17. januar blir det grønt nivå på Stranda vgs. Dette betyr at skulekvardagen blir organisert som normalt med normal gjennomføring av opplæringa.

Vi minner likevel om dei grunnleggande prinsippa for smittevern:

 • Vi skal vere heime om vi er sjuke, sjølv med milde symptom
 • Vi skal vere nøye med handhygiene
 • Vi skal halde avstand og unngå fysisk kontakt

--------

Oppdatering 13.12.2021

Frå torsdag 16. desember blir raudt rødt nivå innført for videregåande skular i heile landet. Les meir på regjeringen.no.

For Stranda vgs betyr dette:

 • Vi legg til rette for minst mogleg kontakt mellom elevane, spesielt mellom elevar i ulike klasser.
 • Elevane sit ikkje to-og-to eller i grupper, dei sitt ein-og-ein med minst ein meter mellom seg i klasseromma.
 • Bortsett frå kantina er fellesareala ikkje i bruk. I kantina blir det reingjort mellom kvar brukar.
 • Inventar og utsyr som blir bruk av ulike elevar/tilsette blir reingjort mellom kvar brukar.
 • I all opplæring, inkludert dei praktiske idrettsfaga og kroppsøving blir aktiviteten planlagt utan fysisk kontakt.

Det er påbod om bruk av munnbind i kollektivtransport/skuleskyss, og vi rår til at elevane så langt råd sit saman med klassemedelevar på skulebussen/ferja.

Vi vil òg vidareformidle regjeringa si oppmodinga om at vi alle er saman med så få som råd utanom skule og jobb.

Vi minner om dei grunnleggande prinsippa for smittevern:

 • Vi skal vere heime om vi er sjuke, sjølv med milde symptom
 • Vi skal vere nøye med handhygiene
 • Vi skal halde avstand og unngå fysisk kontakt

--------

Oppdatering 08.12.2021

Trafikklysmodellen er gjeninnført frå 9. desember og vi er på grønt nivå. Dette betyr at skulekvardagen blir organisert normalt med desse smitteverntiltaka:

 • Vi skal vere heime om vi er sjuke, sjølv med milde symptom
 • Vi skal vere nøye med handhygiene
 • Vi skal unngå handhelsing og klemming
 • Vi skal halde avstand til elevar i andre klasser

Smittevernmyndigheitene rår til at personar med luftvegssymptom testar seg. Personar som får påvist korona skal isolere seg.

Les meir om koronasituasjonen på udir.no og på fhi.no.