Ungdata-undersøkinga 2022 blir gjennomført i veke 7

Det blir sett av ein skuletime per klasse onsdag 16.02 eller torsdag 17.02.

Målet med undersøkinga er å få ei oversikt over korleis ungdom har det og kva dei driv med i fritida. Les meir om undersøkinga i dokumentet nedanfor.

Skriv ut