Skuleskyss

Informasjon om skuleskyss i Møre og Romsdal

https://mrfylke.no/utdanning-og-karriere/opplaering-i-skole/skoleskyss/skoleskyss-i-vgs

Skyssider

Bussavgang til skulen frå  
Døving06.50
Heggen06.58
Rem07.05
Hoel bru07.10
til Valldal07.25
  
Fjørå07.15
til Valldal07.25
  
Valldal07.25
til Liabygda fk07.55
til Stranda vgs08.20
  
Sjøholt07.10
Stordal07.35
til Liabygda fk07.55
til Stranda vgs08.20
  
Hauge06.52
til Hellesylt07.02
  
Kjelstadli06.48
Hellesylt07.05
Fjørstad07.25
til Stranda vgs07.49
  
Ørsneset07.30
Aure07.40
Straumgjerde07.46
til Stranda vgs08.12
  
Bussavgang frå skulen til 
Stranda fk15.33
Hellesylt15.33
Sykkylven15.34