Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Stranda VGS > Skulen > Elevtenester > Rådgivingstenesta

Rådgivingstenesta

Ragnhild Kaland - rådgivar ved Stranga vgs

- ragnhild.kaland@mrfylke.no

- tlf. 70 26 86 83 / 926 23 972

Sosialpedagogisk rådgiving:

Den enkelte eleven har rett til å få nødvendig rådgiving, oppfølging og hjelp med å finne seg rette under opplæringa. Ved behov kan eleven få hjelp til mellom anna å:

  • kartlegge problem og omfanget av desse
  • kartlegge kva skolen kan bidra med, og om det er behov for hjelpeinstansar utanom skolen
  • finne dei rette hjelpeinstansane og formidle kontakt med desse.

Utdannings- og yrkesrådgiving:
Den enkelte eleven har rett til å få rådgiving om utdanning, yrkestilbod og yrkesval. Den enkelte eleven skal få informasjon om utdanning, yrke og arbeidsmarknad:

  • rådgiving og rettleiing som er knytt til val av yrke og utdanning
  • informasjon om yrkesområde og arbeidsmarknaden lokalt, nasjonalt og internasjonalt
  • informasjon om utdanningsmoglegheiter i Noreg og andre land
  • informasjon og bruk av rettleiingsverktøy
  • informasjon om søknadsfristar, inntaksvilkår og finansieringsordningar
  • opplæring og rettleiing om jobbsøking og andre søknadsprosedyrar