Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Stranda VGS > Nyheiter

Vil du bli vår nye kantinedrivar?

Vi søkjer ny kantinedrivar frå 17. august 2020.

Kantina er ein viktig trivselsfaktor på skulen. Vareutvalet skal vere av god kvalitet og det blir avtalt i samarbeid med leiinga på skulen og i dialog med elevar og tilsette.

Vi stiller til disposisjon kantine og kantinekjøkken med dei maskiner og utstyr som er installert vederlagsfritt.

Ta kontakt med rektor, Jon Hjortdal, innan 12.06.2020 om du er interessert!

jon.hjortdal@mrfylke.no - 907 79 445

Les meir

17. mai-helsing frå russen

17. mai, i dag skulle det vore ein folkefest i Stranda sentrum med song og god stemning. Russen ville vanlegvis gått rundt, litt sliten og trøytte og forsøke å selje russeavisa vår Utrønå. På grunn av situasjonen samfunnet vårt har vore i siste månadane har dette ført til ei forseinking i produksjonen av russeavisa. Vi har derfor laga til denne digitale versjonen for å gi eit lite innblikk i kven Strandarussen 2020 er, og korleis vår russefeiring har vore hittil. Redaksjonen står på for å få til den originale avisa vår, og denne vil verte mogleg å få kjøpe i juni når det nærmar seg vitnemålsutdeling for russekullet. Vi håper at de vil kjøpe avisa vår når den er tilgjengeleg for sal, den vil innehalde mange kjekke bilete og artiklar som vi har jobba med denne våren. Enn så lenge kan de kose dykk med denne digitale, litt alternative versjonen av avisa vår (sjå pdf-dokumentet til høgre på sida).

Helsing Karoline Siem Fjørstad (president) og Mathias Fivelstad (visepresident)

Les meir

Opning av skulen for alle elevar i veke 20

I veke 20 opnar Stranda vgs for alle elevar, men på grunn av restriksjonar som gjeld for skuleskyssen, kjem ikkje alle elevane seg til skulen samtidig. Vi la i første omgang ein plan for måndag 11. mai, men har no lagt ut ein plan for heile veke 20.

Les meir

Gradvis opning av Stranda vgs

Frå måndag 27. april opnar Stranda vgs delvis for nokre elevgrupper. Vi har vore stengt som følgje av koronaepidemien sidan 13. mars.

Les meir

Orientering om koronasituasjonen

Les om fylkeskommunen si handtering av koronasituasjonen, inkludert retningslinjer for gjennomføring av undervisninga på dei vidaregåande skulane: https://mrfylke.no/om-oss/koronaviruset.

Les meir

Stranda vgs er stengt frå fredag 13.03

Stranda vgs er stengt i to veker frå og med fredag 13.03 til og med torsdag 26.03. I denne perioden vil undervisninga bli gjennomført på digitale plattformer. Elevane får informasjon om det faglege opplegget og kommuniserer med lærarane via Itslearning. Vi ber om at føresette nyttar telefon eller e-post for kommunikasjon med skulen.

Les meir

Hospitering hausten 2019

Vi ønskjer elevar frå 10. klasse velkomne til hospitering på alle dei fire utdanningsprogramma i veke 46. I tillegg har vi eige hospiteringsopplegg på Stranda skigymnas (toppidrettstilbodet i langrenn) i veke 48.

Les meir