Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Aktivitetar

Erasmusplussprosjekt (tidlegare Comenius)

Er eit EU-prosjekt i lag med fleire andre eurpeiske land. Vi tek imot utenlandske elevar og besøkjer Tyskland, Spania, England, Nederland og  Frankrike. Elevane bur heime hos familiane til kvarandre og blir kjende med skulekvardag og samfunn. Slik blir internasjonal kommunikasjon og menneskeleg forståing skapt i møte med menneske frå andre land og kulturer, og elevane får ei uvurderleg oppleving og erfaring.

 

 

Surfecamp til Portugal for 3. klasse idrettsfag

På hausten reiser 3. klasse idrettsfag til Portugal for å lære å surfe.

 
Internasjonalisering7

 

Utanlandstur for 3. klasse studiespesialisering

Turen vert bestemt og planlagt av elevane. Reisemåla er derfor ulike frå år til år. Hausten 2014 gjekk turen til Gdansk.

 

 

Entrepenørskapstur til Kina

Entrepenørskapsklassene har ulike opplegg frå år til år. I skuleåret 2013-2014 teikna elevane nye møblar til kantina. Produksjonen føregjekk i Kina, og nokre elevar reiste for å sjå og kontrollere prosessen(sjå meir om entreprenørskap her).

 
 
Interiørdesign UB
 
Interiørdesign UB - Kantinestolar